Het medicijn Ambroxol bij de ziekte van Parkinson – de GREAT-studie

Tot op heden is er geen behandeling die het ziekteproces in de ziekte van Parkinson kan beïnvloeden en is behandeling met name gericht op het bestrijden van de symptomen. Met dit onderzoek hopen wij bij te dragen aan de verandering hierin. Zowel omgevingsfactoren als genetische factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van de ziekte […]

Effect van medicatiebeoordeling op klachten/problemen

Effect van medicatiebeoordeling op klachten/problemen bij patienten met de ziekte van Parkinson Personen met de ziekte van Parkinson moeten veel medicatie innemen: 2-4 verschillende soorten 3 tot 4 keer per dag is geen uitzondering. Bij een verder gevorderd stadium met wisselingen wordt nog vaker medicatie ingenomen: tot zeven keer per dag. Non-motore symptomen zoals lage […]

DBS

Onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van diepe hersenstimulatie van de nucleus basalis van Meynert om de cognitieve functie bij de ziekte van Parkinson te verbeteren Naarmate de ziekte van Parkinson (PD) vordert, zien we naast motorische symptomen ook cognitieve problemen ontstaan, de neuropathologische degeneratie breidt zich uit en worden naast de motorische ook […]

Herkenning van geschiktheid voor een advanced therapy

In de eerste jaren na het stellen van de diagnose ziekte van Parkinson hebben parkinsonpatiënten doorgaans veel baat van orale dopaminerge medicatie, zoals levodopa. Maar na een aantal jaren krijgen veel patiënten last van zogeheten motorcomplicaties, dat wil zeggen: responsfluctuaties en hinderlijke dyskinesieën (overbeweeglijkheid). In eerste instantie kunnen deze symptomen worden behandeld door de medicijnen […]

Apomorfine

Apomorfine is het oudste geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van parkinsonverschijnselen. In tegenstelling tot de meeste andere behandelingen, wordt apomorfine toegediend door middel van een injectie of via een pompje met een onderhuids naaldje. Op deze manier werkt het razendsnel en erg krachtig. Helaas heeft deze manier van toediening ook bijwerkingen waarvan huidreacties […]