“De ziekte van Parkinson bestaat niet”, geeft prof. van Laar in 2016 al aan in zijn oratie. Toch leven in Nederland 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson en naar verwachting gaat dit in de toekomst explosief stijgen. De ziekte van Parkinson heeft vele gezichten, en daarom moeilijk te beschrijven met een woord of definitie.

De klachten variëren van patiënt tot patiënt. De klachten zijn niet alleen de motorischeverschijnselen, zoals stijfheid, traagheid en tremor (trillen), maar ook kunnen patiënten vooral last hebben van een uitgebreid scala aan niet-motorische verschijnselen, zoals geheugen- en concentratiestoornissen, hallucinaties, depressie, angst- en slaapstoornissen.

Daarvoor bestaan echter maar weinig goede medicijnen. De behandeling en begeleiding bij parkinson vraagt daarom om een hele specialistische en deskundige aanpak. Daarbij moet er bij elke individuele patient telkens opnieuw gekeken worden naar de klachten en de wensen van de patient maar ook naar de wensen van hun naasten. Een specialistisch team is daarom noodzakelijk om, elk vanuit hun eigen specialisme, te kunnen voorzien in deze behoefte.

Andere websites