Effect van medicatiebeoordeling op klachten/problemen

Effect van medicatiebeoordeling op klachten/problemen bij patienten met de ziekte van Parkinson

Personen met de ziekte van Parkinson moeten veel medicatie innemen: 2-4 verschillende soorten 3 tot 4 keer per dag is geen uitzondering. Bij een verder gevorderd stadium met wisselingen wordt nog vaker medicatie ingenomen: tot zeven keer per dag. Non-motore symptomen zoals lage bloeddruk, veelvuldig plassen, pijn, depressie en vermoeidheid alsmede de aanwezigheid van co-morbiditeit verhoogt de pillen last nog meer. Daar bovenop worden medicijnen dikwijls anders ingenomen dan voorgeschreven. Tot slot, geeft het aantal medicijnen wat gebruikt wordt vaker aanleiding tot geneesmiddel gerelateerde problemen (DRPs). Medicatiebeoordeling, het proces van medicatieoptimalisatie in de context van de klinische situatie van een persoon uitgevoerd door apothekers, is effectief gebleken in het optimaliseren van medicatie, verminderen van DRPs en verbeteren van medicatie inname in diverse populaties. Tot op heden is dit echter nog niet goed aangetoond bij personen met de ziekte van Parkinson.

Doel verbeteren van het aantal en mate van klachten bij patiënten met de ziekte van Parkinson

Methode : vergelijking van het aantal klachten tussen patienten met de ziekte van Parkinson van zelfde leeftijd, geslacht en ziektelast met en zonder medicatiebeoordeling .

Conclusie : de eerste resultaten laat zien dat bijna 40% van alle klachten waren opgelost 3 maanden na het uitvoeren van de medicatiebeoordeling. Dit moet nog worden afgezet tegen de klachten van patienten die geen medicatiebeoordeling hebben gehad.

Onderzoeker(s)

  • Clementine Stuijt

Deelnemen aan dit onderzoek?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.