Wat is een behandelplan?

In het behandelplan staat beschreven welke klachten en/of verschijnselen u door de ziekte van Parkinson hebt en welke beperkingen u hierdoor ervaart. Voor elk van deze problemen staat beschreven welke behandelingen gestart worden, wat het effect van deze behandelingen is, welke behandelingen er eventueel nog komen en welke er zijn afgerond. Het behandelplan is onderdeel […]

Geplaatst in faq

Krijg ik mijn behandelplan mee naar huis?

Punt voor Parkinson werkt met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In het EPD staan al uw medische gegevens, inclusief het behandelplan. Alle artsen, behandelaars en verpleegkundigen die u behandelen in Punt voor Parkinson hebben inzicht in uw EPD. Zo hebben zij altijd beschikking over de laatste informatie rondom uw medisch dossier. Wanneer u dit wenst, […]

Geplaatst in faq

Kan iedereen mijn Elektronisch Patiënten Dossier inzien?

Nee, alleen de medewerkers van Punt voor Parkinson die actief bij uw behandeling zijn betrokken. Bijvoorbeeld de neuroloog, verpleegkundigen, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker. Of mensen die in afwezigheid van uw behandelaars vragen over uw behandeling moeten beantwoorden krijgen op dat moment inzage in uw EPD. Op uw verzoek kunnen mensen van buiten Punt voor […]

Geplaatst in faq

Ik ben in behandeling bij het Martini Ziekenhuis of UMCG, waarom ga ik dan naar Punt voor Parkinson?

U blijft formeel gezien patiënt bij het ziekenhuis waar u al in behandeling bent. Punt voor Parkinson maakt namelijk onderdeel uit van het Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen. De poliklinische behandelingen vinden vanaf medio mei 2016 plaats in Punt voor Parkinson, Maartenshof. Alle zorg en kennis rondom de ziekte van Parkinson wordt hier gecentraliseerd. […]

Geplaatst in faq

Rondleiding, stage, informatie

Wilt u meer informatie over Punt voor Parkinson dan kunt u contact opnemen met José Hulsteijn-van Rijswijk via J.Hulstijn-vanRijswijk@zorggroepgroningen.nl (afdelingshoofd Parkinson Kliniek en Long Stay). Ook kunt u hier terecht voor vragen over rondleidingen op de polikliniek en de kliniek en/of stages. Uw informatievraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Geplaatst in faq