Ik ben in behandeling bij het Martini Ziekenhuis of UMCG, waarom ga ik dan naar Punt voor Parkinson?

U blijft formeel gezien patiënt bij het ziekenhuis waar u al in behandeling bent. Punt voor Parkinson maakt namelijk onderdeel uit van het Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen. De poliklinische behandelingen vinden vanaf medio mei 2016 plaats in Punt voor Parkinson, Maartenshof. Alle zorg en kennis rondom de ziekte van Parkinson wordt hier gecentraliseerd. Deze samenwerking is erop gericht de beste zorg rondom de ziekte van Parkinson te bieden. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar behandelingen, maar ook naar de beste ondersteuning in de thuissituatie. Wat hebben u en uw mantelzorger(s) nodig om zo lang mogelijk prettig thuis te blijven wonen? Alleen voor specifiek aanvullend onderzoek gaat u naar het ziekenhuis.