Kan iedereen mijn Elektronisch Patiënten Dossier inzien?

Nee, alleen de medewerkers van Punt voor Parkinson die actief bij uw behandeling zijn betrokken. Bijvoorbeeld de neuroloog, verpleegkundigen, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker. Of mensen die in afwezigheid van uw behandelaars vragen over uw behandeling moeten beantwoorden krijgen op dat moment inzage in uw EPD. Op uw verzoek kunnen mensen van buiten Punt voor Parkinson (bijvoorbeeld uw huisarts) ook inzag in uw EPD krijgen.