Wat is een behandelplan?

In het behandelplan staat beschreven welke klachten en/of verschijnselen u door de ziekte van Parkinson hebt en welke beperkingen u hierdoor ervaart. Voor elk van deze problemen staat beschreven welke behandelingen gestart worden, wat het effect van deze behandelingen is, welke behandelingen er eventueel nog komen en welke er zijn afgerond. Het behandelplan is onderdeel van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).