Veelgestelde vragen

Ik ben in behandeling bij het Martini Ziekenhuis of UMCG, waarom ga ik dan naar Punt voor Parkinson?

U blijft formeel gezien patiënt bij het ziekenhuis waar u al in behandeling bent. Punt voor Parkinson maakt namelijk onderdeel uit van het Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen. De poliklinische behandelingen vinden vanaf medio mei 2016 plaats in Punt voor Parkinson, Maartenshof. Alle zorg en kennis rondom de ziekte van Parkinson wordt hier gecentraliseerd. Deze samenwerking is erop gericht de beste zorg rondom de ziekte van Parkinson te bieden. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar behandelingen, maar ook naar de beste ondersteuning in de thuissituatie. Wat hebben u en uw mantelzorger(s) nodig om zo lang mogelijk prettig thuis te blijven wonen? Alleen voor specifiek aanvullend onderzoek gaat u naar het ziekenhuis.

Kan iedereen mijn Elektronisch Patiënten Dossier inzien?

Nee, alleen de medewerkers van Punt voor Parkinson die actief bij uw behandeling zijn betrokken. Bijvoorbeeld de neuroloog, verpleegkundigen, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker. Of mensen die in afwezigheid van uw behandelaars vragen over uw behandeling moeten beantwoorden krijgen op dat moment inzage in uw EPD. Op uw verzoek kunnen mensen van buiten Punt voor Parkinson (bijvoorbeeld uw huisarts) ook inzag in uw EPD krijgen.

Krijg ik mijn behandelplan mee naar huis?

Punt voor Parkinson werkt met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In het EPD staan al uw medische gegevens, inclusief het behandelplan. Alle artsen, behandelaars en verpleegkundigen die u behandelen in Punt voor Parkinson hebben inzicht in uw EPD. Zo hebben zij altijd beschikking over de laatste informatie rondom uw medisch dossier. Wanneer u dit wenst, kunt u een uitdraai ontvangen van uw eigen behandelplan.

Op welke termijn kan ik terecht in Punt voor Parkinson?

Wanneer in het ziekenhuis vastgesteld is dat u de diagnose ziekte van Parkinson heeft, kunt u direct bij Punt voor Parkinson terecht.

Rondleiding, stage, informatie

Wilt u meer informatie over Punt voor Parkinson dan kunt u contact opnemen met José Hulsteijn-van Rijswijk via J.Hulstijn-vanRijswijk@zorggroepgroningen.nl (afdelingshoofd Parkinson Kliniek en Long Stay).

 Ook kunt u hier terecht voor vragen over rondleidingen op de polikliniek en de kliniek en/of stages. Uw informatievraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Waarom zijn niet alle behandelingen in Punt voor Parkinson?

Sommige behandelingen worden in het ziekenhuis uitgevoerd. Maartenshof is namelijk niet met alle apparatuur en operatiekamers uitgerust. Voor deze specifieke behandelingen en aanvullend onderzoek gaat u naar het UMCG of het Martini Ziekenhuis.

Wanneer word ik verwezen naar Punt voor Parkinson?

Voordat de diagnose voor de ziekte van Parkinson is vastgesteld worden er diverse onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken vinden in het ziekenhuis plaats waar ook de diagnose wordt gesteld. Wanneer blijkt dat u de ziekte van Parkinson heeft, dan wordt u daarna door de neuroloog van het ziekenhuis naar Punt voor Parkinson verwezen voor de consulten en behandelingen. Ook uw medicatie wordt vanuit Punt voor Parkinson aan u verstrekt.

Wat is een behandelplan?

In het behandelplan staat beschreven welke klachten en/of verschijnselen u door de ziekte van Parkinson hebt en welke beperkingen u hierdoor ervaart. Voor elk van deze problemen staat beschreven welke behandelingen gestart worden, wat het effect van deze behandelingen is, welke behandelingen er eventueel nog komen en welke er zijn afgerond. Het behandelplan is onderdeel van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).