Meer onderzoek nodig naar verband ziekte van Parkinson en landbouwgif

De risico s op de ziekte van Parkinson, als gevolg van de blootstelling aan pesticiden, zijn nog onvoldoende in kaart zijn gebracht. Dat erkennen zowel de Europese Autoriteit Voedselveiligheid (EFSA) als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in ZEMBLA. Meer en beter onderzoek naar de risico s op Parkinson moet plaatsvinden nog voordat bestrijdingsmiddelen […]

Gift Punt voor Parkinson

Punt voor Parkinson is een specialistisch centrum voor mensen met de ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme in Groningen. Het doel is om patiënten de beste zorg te kunnen bieden vanuit één locatie, waarbij we maximale samenwerking en integratie nastreven met alle zorgverleners in de regio. De Stichting Vrienden van Punt voor Parkinson werft fondsen […]

Basisscholing ziekte van Parkinson voor apothekers

Wederom wordt de basis-scholing aangeboden voor de ziekte van Parkinson. 16 mei  – in Leeuwarden (Punt voor Parkinson of MCL) 23 mei – in Groningen (Punt voor Parkinson) De scholing is bedoeld voor apothekers. De scholing wordt gegeven door Teus van Laar, Barbera van Harten, Niek Verwey en Clementine Stuijt. Bijgevoegd is het scholingsprogramma, bij […]

Tekorten Parkinsonmedicatie

De laatste maanden blijkt er regelmatig een probleem te bestaan bij de levering van bepaalde medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.   Uw eigen apotheek, welke bij voorkeur is aangesloten bij Parkinsonnet kan het beste voor u nagaan welke mogelijkheden er zijn indien uw eigen merk/preparaat niet te leveren […]

Nascholing Parkinson op vrijdag 19 oktober 2018

De ziekte van Parkinson is de op één na meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte waarvan incidentie en prevalentie de komende jaren sterk zal toenemen. Hiermee zal ook het percentage Parkinson patiënten in verpleeg- en verzorgingshuizen toenemen. Deze kleinschalige en interactieve nascholing is daarom gericht op de state of the art behandeling van patiënten met de ziekte […]

Internationale interesse voor Sail4Parkinson

Op vrijdag 8 juni aanstaande vindt de derde editie van Sail4Parkinson plaats. Sail4Parkinson is een zeilevenement dat door de Stichting Vrienden van Punt voor Parkinson Groningen. Het doel is fondsen te werven voor onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Ook patiënten varen mee Bij de vorige edities was deelname aan […]

Artikel over Punt voor Parkinson in Parkinsonmagazine

In de laatste editie van Parkinson Magazine staat een uitgebreid artikel over ‘De pioniers van Punt voor Parkinson’. In Punt voor Parkinson organiseren we de zorg om de patiënt heen. Er zijn steeds meer zorgverleners betrokken bij de behandeling van mensen met Parkinson. Het concept ‘Punt voor Parkinson’ staat voor een integraal regionaal zorgplan rondom patiënten […]

Extra financiering voor andere organisatie Parkinsonzorg

Punt voor Parkinson Groningen krijgt de komende drie jaar extra financiering van onder meer Menzis om de zorg voor patiënten met Parkinson anders te gaan organiseren. Deze nieuwe prestatiefinanciering is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit, hetgeen een steun in de rug is om dit model ook verder over Nederland uit te rollen. Punt voor Parkinson […]

Punt voor Parkinson genomineerd voor Healthcare Award

Punt voor Parkinson is genomineerd voor de Vintura Impact in Healthcare Award . Deze award wordt toegekend aan nieuwe initiatieven in de zorg, die het afgelopen jaar aantoonbare impact voor de patiënt hebben gehad. Punt voor Parkinson opende in 2016 haar deuren en bundelt de specialistische kennis van het Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen. […]

Masterclass Duodopa vrijdag 15 september 2017

Op vrijdag 15 september vindt de Masterclass Duodopa plaats in Punt voor Parkinson te Groningen. De ontvangst is vanaf 09.30u en de Masterclass wordt om 17.00u afgesloten met een borrel.   Sprekers zijn: Prof.dr. Teus van Laar, neuroloog/klinisch farmacoloog UMCG Drs. Elien Steendam, bewegingswetenschapper/PA UMCG Drs. Job Oldenziel, radioloog UMCG Martje Drent, MSc Verpleegkundig specialist […]