Tekorten Parkinsonmedicatie

De laatste maanden blijkt er regelmatig een probleem te bestaan bij de levering van bepaalde medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.

 

Uw eigen apotheek, welke bij voorkeur is aangesloten bij Parkinsonnet kan het beste voor u nagaan welke mogelijkheden er zijn indien uw eigen merk/preparaat niet te leveren is. Er blijkt soms – niet altijd – meer mogelijk te zijn, o.a. door bij apothekers in de buurt te informeren. Kijk voor een Parkinsonnet-apotheek bij u in de buurt op www.parkinsonzorgzoeker.nl.

 

Als uw eigen middel op geen enkele manier beschikbaar is, kan het noodzakelijk zijn dat u wordt overgezet naar een ander merk of een uit het buitenland geïmporteerd geneesmiddel. Ook kan het zijn dat u de medicijnen in een andere sterkte krijgt, waarvan u dan de helft of juist het dubbele aantal moet gebruiken. In het uiterste geval kan omzetting van Sinemet naar Madopar of van Levodopa/Carbidopa naar Levodopa/Benserazide (of andersom) in gelijke dosering noodzakelijk zijn.

 

Verandering van medicijn kan betekenen dat u anders op de medicatie reageert. Dit is met de huidige problemen in de levering niet te voorkomen. Vertel het altijd aan uw behandelaar indien u een ander merk heeft gekregen. Het is belangrijk dat hij of zij daarvan op de hoogte is.

 

We werken er hard aan dit probleem op te lossen: Het ziet er echter niet naar uit dat dit op korte termijn mogelijk is.