Parkinson en autorijden

Wanneer de diagnose ziekte van Parkinson wordt gesteld, is een belangrijke vraag van patiënten (en hun naasten) vaak Mag ik nog autorijden? , en gerelateerd daaraan Wanneer moet ik mij melden bij het CBR? . De regelgeving omtrent deze vragen stelt dat er een rijtest door het CBR vereist is, wanneer er een vermoeden is dat de symptomen van de ziekte interfereren met de rijgeschiktheid. Voor een behandelend neuroloog is het echter niet zo eenvoudig om vast te stellen wanneer een patiënt zich zou moeten melden bij het CBR. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de rijgeschiktheid al in een vroeg stadium van de ziekte kan zijn aangedaan, maar hier is nog geen onderzoek naar gedaan. Met dit onderzoek willen we een eenvoudige screening ontwikkelen, waarmee een behandelend neuroloog kan vaststellen wanneer het moment is aangebroken dat een patiënt met de ziekte van Parkinson geadviseerd dient te worden om zich te melden bij het CBR. Daarnaast hopen we patiënten die risico lopen op verminderde rijgeschiktheid in een vroeg stadium te kunnen detecteren, zodat adviezen of trainingen kunnen worden gegeven om langer veilig te blijven rijden.

Onderzoeker(s)

  • Hanna Slomp

Deelnemen aan dit onderzoek is helaas niet mogelijk

Er zijn andere onderzoeken waarbij u wel kunt deelnemen, het overzicht vind u hier