Microbioom – darmflora

De darmflora is de verzameling van alle bacteriën die in onze darmen leven. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat de darmflora van mensen met Parkinson anders in dan die van mensen zonder Parkinson. Mogelijk spelen deze veranderingen in de darmflora een belangrijke rol bij de ziekte van Parkinson en begint het ziekteproces in de darmen. Zo hebben mensen met Parkinson vaak al jaren voor de diagnose darmklachten zoals constipatie. Daarnaast blijkt dat de afwijking die in de hersenen van mensen met Parkinson voorkomt, ook voorkomt in de zenuwcellen van de darmen. Het gaat om samenklonteringen van het eiwit alpha-synucleïne. Dit eiwit wordt bij iedereen door het lichaam zelf aangemaakt, maar klontert bij de ziekte van Parkinson samen en maakt daarbij de zenuwcellen ziek. Mogelijk ontstaan deze samenklonteringen eerst in de darmen verspreiden zich via de zenuw die de darmen en het brein verbindt naar de hersenen.

De darmflora speelt misschien een belangrijke rol in dit proces. Zo liet een Amerikaans onderzoek zien dat de darmflora van mensen met Parkinson de ziekte bij muizen verergerde. Om te weten of de darmflora echt aan het ziekteproces bijdraagt, is het belangrijk om precies in kaart te brengen welke veranderingen er in de darmflora van mensen met Parkinson optreden. Een groot probleem met de eerder uitgevoerde onderzoeken, is dat bijna alle deelnemers aan deze onderzoeken al parkinsonmedicatie gebruikten. Hierdoor is het niet mogelijk om te bepalen welke veranderingen met de ziekte van Parkinson te maken hebben en welke aan de medicatie liggen.

Daarom onderzoeken wij bij Punt voor Parkinson de darmflora van mensen met Parkinson die nog geen parkinsonmedicatie gebruiken. Vervolgens beginnen de (meeste) deelnemers met parkinsonmedicatie en onderzoeken wij de darmflora een jaar later weer. Op deze manier kunnen wij bepalen welke veranderingen in de darmflora bij de ziekte van Parkinson horen en welke aan de medicatie liggen. Voor het darmflora-onderzoek zijn wij op dit moment nog op zoek naar mannen tussen de 60 en 85 jaar oud zonder Parkinson om mee te vergelijken. Voor meer informatie over het darmflora-onderzoek en eventuele deelname kunt u mailen naar parkinson@neuro.umcg.nl of kijkt u hier(link naar deelnemen-website).

Onderzoeker(s)

  • Jeffrey Boertien

Deelnemen aan dit onderzoek is helaas niet mogelijk

Er zijn andere onderzoeken waarbij u wel kunt deelnemen, het overzicht vind u hier