Geheugen, hallucinaties en magnetische stimulatie

Naast een tekort aan dopamine speelt een tekort aan de boodschapperstof acetylcholine ook een belangrijke rol bij de ziekte van Parkinson. Dit tekort kan onder andere leiden tot geheugenklachten en het zien van dingen die er niet zijn. In de praktijk wordt meestal geprobeerd deze klachten te verlichten met rivastigmine, vaak in pleistervorm gegeven. Soms zien we echter dat dit medicijn andere klachten, zoals tremor, kan verergeren. Wij denken dat we patiënten beter kunnen behandelen als we het eventuele tekort aan acetylcholine eerst goed in beeld hebben gebracht. We weten inmiddels dat dit met een PET-scan aardig lukt. Ik wil met mijn onderzoek achterhalen of het ook op een makkelijkere manier kan, namelijk met magnetische stimulatie van de hersenen. Ook willen we te weten komen of we hiermee op een betrouwbare manier kunnen voorspellen of iemand baat heeft bij behandeling met rivastigmine of juist niet. Zo voorkomen we hopelijk dat we in de toekomst patiënten een medicijn geven waar hij/zij alleen maar van achteruitgaat!

Onderzoeker(s)

  • Emile D angremont

Deelnemen aan dit onderzoek is helaas niet mogelijk

Er zijn andere onderzoeken waarbij u wel kunt deelnemen, het overzicht vind u hier