Geheugen / cognitie en hallucinaties

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben naast problemen met bewegen, ook vaak cognitieve problemen: informatie wordt dan bijvoorbeeld trager verwerkt en het geheugen werkt minder goed. Ook kunnen mensen dingen gaan zien die er niet zijn: visuele hallucinaties. Dit komt voor bij zo n 15-40% van de mensen met de ziekte van Parkinson. Bij Parkinson dementie, waarbij de cognitieve problemen van zodanige aard zijn dat er sprake is van dementie, verdubbelt dit percentage zelfs. Visuele hallucinaties hangen dan ook samen met cognitieve verslechteringen zoals verminderde aandacht en verslechterde visuele waarneming. Deze visuele hallucinaties worden behandeld middels anti-psychotische medicatie en/of rivastigmine. Deze medicijnen werken helaas lang niet altijd voldoende. Een veelbelovende behandeling is repetitive Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS). Hierbij wordt herhalend kortdurende magnetische pulsen toegediend aan een bepaalde hersenregio. De hersenactiviteit wordt hierdoor veranderd. We hebben dit bij  1 patient met de ziekte van Parkinson toegepast. We stimuleerden hierbij het gebied dat tijdens visuele hallucinaties bij haar het meeste communiceert met andere hersengebieden, zoals was onderzocht met functionele magnetische resonantie beeldvorming (afkorting van de Engelse naam: fMRI). Tot een half jaar na de rTMS had zij 44% vermindering van de hallucinaties. Momenteel zijn we een onderzoek aan het opzetten om het effect van deze gepersonaliseerde rTMS te onderzoeken bij meerdere patiënten. Nadere informatie hierover volgt.
Hiernaast doen we ook onderzoek naar het ontstaansmechanisme van visuele hallucinaties bij psychotische aandoeningen. Deze studie heet de INZICHT-studie, en bevat zowel cognitieve testen als fMRI scans. De methodiek is hetzelfde als bij de ziekte van Parkinson, zodat we kunnen kijken in hoeverre de ontstaansmechanismen overeenkomen.

Onderzoeker(s)

  • Marouska van Ommen
  • David Tanis

Deelnemen aan dit onderzoek is helaas niet mogelijk

Er zijn andere onderzoeken waarbij u wel kunt deelnemen, het overzicht vind u hier