Webinar Value Based Healthcare

We zijn als Punt voor Parkinson al geruime tijd bezig om zorg beter te (re)organiseren, Value based health care (VBHC) speelt hierin een belangrijke rol/leidraad.

Samen met Vintura (een toonaangevend Consultancy Bureau in de Zorgsector en Life Sciences) is er een webinar georganiseerd waarin verschillende initiatieven van VBHC zijn gepresenteerd, waaronder het concept Punt voor Parkinson Al deze gepresenteerde initiatieven geven aan dat we fundamentele veranderingen moeten doorvoeren om onze gezondheidszorg duurzamer, betaalbaarder en patiëntgerichter te maken. De toenemende patiëntenstromen zetten ons zorgstelsel onder druk. Tegelijkertijd verwachten we meer impact en kwaliteit voor de patiënt. Het Punt voor Parkinson concept wordt hierin als een voorbeeld gezien, waarbij al deze punten samen komen. De samenvatting van deze webinar kunt u hier downloaden

Boek/rapport: VBHC -The answer to our future healthcare challenges?

Daarnaast is er tevens een boekwerk uitgegeven, betreffende inzichten over VBHC, waarmee we de huidige en toekomstige uitdagingen in de zorg concreet kunnen aanpakken. Hierin heeft het concept Punt voor Parkinson tevens een prominente rol. Deze publicatie is te downloaden via onderstaande link en website:

VBHC: Het antwoord op onze toekomstige zorguitdagingen? (vintura.com)