Psychiatrie

De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen, wat niet beperkt blijft tot problemen met bewegen. Mensen met deze aandoening zijn extra vatbaar voor psychiatrische beelden zoals, depressie, paniekaanvallen, gokverslaving en psychose. Gelukkig is daar vaak wel wat aan te doen. Als u problemen ervaart met de stemming, angstaanvallen heeft, uw impulsen niet altijd kunt bedwingen of hallucinaties of wanen ervaart, kunt u baat hebben bij een consult van de psychiater. Contact met de psychiater is tevens zinvol wanneer door klachten de relatie met uw naasten verstoord raakt.

Voor wie is een psychiatrisch consult bedoeld?

Een psychiatrisch consult is bedoeld voor patiënten met de ziekte van Parkinson, met psychiatrische klachten. De indicatie voor dit consult wordt door uw behandelend neuroloog gesteld. Patiënten die een deep-brain-stimulation indicatie hebben, krijgen standaard een consult, ook als er geen psychiatrische klachten zijn.

Behandeltraject psychiatrie

In het eerste gesprek worden de klachten besproken en ook wordt gekeken wat juist goed gaat. Partners of andere familieleden krijgen ook het woord. Aan de hand van het verhaal van patiënt en familie, aangevuld met het psychiatrisch onderzoek, wordt een diagnose gesteld. Vervolgens wordt gezamenlijk een behandeladvies opgesteld. De patient heeft hierin in principe keuze, tenzij de klachten zo ernstig zijn dat er acuut gevaar ontstaat. Dit is gelukkig zelden het geval. Zo n behandeladvies kan zijn om de Parkinson medicatie aan te passen. Het kan het opstarten van gesprekstherapie betreffen, of het opbouwen van psychiatrische medicatie. Als er overeenstemming is over het behandeladvies, wordt gekeken waar dit het beste kan worden uitgevoerd. Dat kan zijn in de eigen regio, door huisarts of psycholoog, door de eigen neuroloog, of door de psychiater van Punt voor Parkinson.

Er wordt tussentijds geëvalueerd hoe het staat met de voortgang en het verbeteren van de klachten. Dit wordt ook gecommuniceerd met andere behandelaars, waaronder uw neuroloog en huisarts.

Duur van de behandeling

Na het opstellen van het behandeladvies wordt in overleg bepaald waar de behandeling zal plaats vinden. Mogelijk wordt u doorverwezen naar een psycholoog bij u in de buurt. Een traject in de eerstelijn duurt zo lang als er een indicatie bestaat om te behandelen. Dit kan variëren van een aantal weken tot een jaar. Er wordt regelmatig met u geëvalueerd hoe het gaat en of het zinvol is om door te gaan met de therapie.

Indien de behandeling in Punt voor Parkinson plaats vindt, is er vaak sprake van een maandelijks contact, dat afhankelijk van de snelheid van de verbetering, zo n drie tot negen maanden duurt.

Psychiater

Prof dr Iris Sommer, sinds 2017 werkzaam in Punt voor Parkinson. Sommer heeft veel ervaring met de behandeling van hallucinaties en psychose. Samen met van Laar doet zij onderzoek naar de rol van de darm bij de ziekte van Parkinson.

Lineke Davids

Neuropsycholoog

Hans Jeuring

Psychiater

Martin de Graaf

GZ psycholoog

Jessica

Psycholoog

Esmee

Psycholoog

No post found

Vergoeding

Wanneer uw behandelaar vindt dat een consult nodig is wordt er via een DBC-traject geopend. De consulten die u ontvangt, worden via dit DBC-traject gedeclareerd bij uw zorgverzekering.

Meer informatie over de vergoeding van psychiatrische consulten vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.