Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk is bedoeld voor cliënten die zijn opgenomen op de kliniek en voor hun mantelzorgers (partner/kinderen/familie).

Behandeltraject

Er wordt zowel met de cliënt als zijn of haar 1e contactpersoon een intakegesprek gehouden. Aan de hand hiervan wordt een behandeltraject ingezet afhankelijke van de hulpvraag.

De maatschappelijk werker begeleidt en adviseert cliënten bij sociale, maatschappelijke, juridische en/of financiële vraagstukken. Zowel de cliënt zelf als de sociale omgeving (partner/ familie) wordt tijdens de opname betrokken. We richten ons op verliesverwerking, omgang met de ziekte, draaglast/draagkracht, netwerk in kaart brengen, inzicht geven in de situatie d.m.v. psycho-educatie en praktische ondersteuning. Daarnaast wordt er gekeken naar de thuissituatie en de mogelijkheid voor nazorg en vervolghulp.

Duur van de behandeling

Doorgaans 6- 8 weken, afhankelijk van de opnameduur en hulpvraag

Onze maatschappelijk werkers

A.W. Postma

Maatschappelijk werker.

Baukje Post

Maatschappelijk werker.

Nienke

Maatschappelijk werker.

Brechtje Abma

Maatschappelijk werker.

No post found