Logopedie

Heeft u moeite met het vinden van de juiste woorden? Raakt u regelmatig de draad van het verhaal kwijt? Bent u minder goed verstaanbaar? Of heeft u problemen met eten, drinken en/of slikken? De logopedist van Punt voor Parkinson onderzoekt welke beperkingen er zijn op het gebied van de adem, stem, uitspraak, eten en drinken. Ze helpt u bij het verbeteren en in stand houden van de communicatie.

 

Voor wie is logopedie bedoeld?

De logopedist van Punt voor Parkinson behandelt en begeleidt Parkinsonpatiënten met spraak- en/of taalproblemen:

  • zachte en hese stem
  • monotoon stemgeluid
  • mompelende uitspraak
  • woordvindingsproblemen
  • speekselverlies
  • kauw- en slikproblemen

 

Behandeltraject logopedie

Nadat u door uw behandelend arts naar de logopedist bent verwezen, maakt de logopedist een afspraak voor een logopedisch onderzoek. Het onderzoek begint met het stellen van vragen over uw klachten en bestaat verder uit een onderzoek naar: kwaliteit en luidheid van de stem, kwaliteit van de articulatie, patroon en volume van de ademhaling, melodie en tempo van het spreken, mimiek, kauwen en slikken, verlies van speeksel en de mogelijkheden om uw klachten door middel van oefenen te verminderen.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, geeft de logopedist een behandeladvies dat is afgestemd op uw problematiek, maar ook op uw mogelijkheden en de mogelijkheden van uw partner of mantelzorger.

Meestal wordt gewerkt volgens de PLVT (Pitch Limited Voice Treatment), een methode om in relatief korte tijd het spreken beter verstaanbaar te maken. Bij kauw- en slikproblemen werkt de logopedist nauw samen met de diëtist van Punt voor Parkinson.

 

Duur van de behandeling   

De duur van de behandeling is afhankelijk van uw hulpvraag en belastbaarheid. De logopedist kan ook bij u thuis komen.

 

Logopedisten

No post found

Vergoeding zorgverzekeraar

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Meer informatie over de vergoeding van logopedie vindt u op de website van uw zorgverzekeraar. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

 

Meer informatie 

Richtlijn Logopedie bij Parkinson

Folder: Verstaanbaar spreken bij de ziekte van Parkinson of parkinsonisme