Levodopa-entacapon-carbidopa intestinale gel (LECIG) pomp therapie

Lecigon

Naast de vloeibare vorm van levodopa-carbidopa intestinale gel (LCIG), merknaam Duodopa, is er sinds 2022 ook een vloeibare vorm van levodopa-carbidopa, gecombineerd met entacapon (een COMT remmer) beschikbaar gekomen. Entacapon zorgt ervoor dat er meer levodopa per toegediend volume wordt opgenomen in de hersenen, waardoor de toe te dienen dosis levodopa met gemiddeld 30% kan worden verlaagd. Deze gecombineerde vloeibare vorm heeft als merknaam Lecigon® en zit als een gel in een cassette. De gel wordt rechtstreeks via een sonde (slangetje) via de maag in de dunne darm gebracht (net zoals bij Duodopa), waar de medicatie wordt opgenomen in de bloedbaan en uiteindelijk de hersenen bereikt. Het grote voordeel van Lecigon is dat door de dosisreductie van levodopa er gebruik kan worden gemaakt van een kleinere en stillere pomp. Daar staat tegenover dat bij mensen die een wat hogere dosis levodopa nodig hebben, door de kleinere cassette er soms overdag van cassette gewisseld moet worden, omdat in die gevallen 1 cassette niet voldoende is
voor een hele dag.

Voor wie is behandeling met LECIG bedoeld?

LECIG is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson, die ondanks een optimale behandeling met tabletten/pleisters, toch wisselingen in het functioneren blijven houden, waardoor een meer continue toediening van medicatie noodzakelijk is. Daarnaast kunnen mensen die LCIG gebruiken, maar bijv. de pomp te groot vinden, overwegen om over te stappen naar LECIG. Vraag uw behandelaar naar verdere informatie over de indicaties voor starten of overstappen.

Behandeltrajecten LECIG therapie

Als u voor het eerst start met een pompbehandeling, zijn er 2 behandeltrajecten mogelijk.
Bij het eerste traject wordt u opgenomen in de kliniek van Punt voor Parkinson (PVP). Op de eerste dag van opname krijgt u een neussonde ingebracht. Het inbrengen van de neussonde vindt plaats in het Martini ziekenhuis of in het UMCG. De sonde wordt via de neus in de dunne darm geplaatst.
Hiermee kunt u ervaren wat de therapie voor u kan betekenen. Vervolgens wordt het pompje met LECIG op deze sonde aangesloten. In veel gevallen betekent dit dat u kunt stoppen met uw huidige tabletten voor de ziekte van Parkinson. Als u tevreden bent over het effect van deze
proefbehandeling, wordt de definitieve plaatsing van de PEGJ sonde gepland. Na plaatsing van deze PEGJ sonde kost het herstel nog 1-2 weken, en gaat u naar huis. Dit traject duurt gemiddeld 4-6 weken, inclusief de wachttijd voor de PEGJ plaatsing.
Het alternatieve traject start met de plaatsing van de PEGJ sonde in het UMCG of het MZH, waarna unog 1-2 weken wordt opgenomen in de kliniek van Punt voor Parkinson, om hiervan te herstellen en de juiste pompinstelling voor u te bepalen. Voordeel van deze route is de kortere duur van opname, echter u heeft dan geen proefperiode met de neussonde. In overleg met uw behandelaar kunt u een
keus maken voor een van beide trajecten. Als alternatief voor de PEGJ plaatsing bestaat er de mogelijkheid om een zg. T-port (zie informatie
hierover elders op de website) te plaatsen, waarbij er een titanium toegang in de buikwand wordt gemaakt, met een koppeling voor de pomp met LECIG of LCIG. De reden om dit te doen is van kosmetische aard en is niet voor iedereen geschikt. Hierover dient u te overleggen met uw behandelaar.
Heeft u thuis hulp nodig voor het wisselen van de cassettes en het verzorgen van de PEGJ sonde, dan regelt het Punt voor Parkinson thuiszorg voor u. Na ontslag wordt er op korte termijn een controleafspraak voor u gemaakt op de polikliniek van PVP bij de Parkinson verpleegkundige of verpleegkundig specialist, en kan zo nodig de pompinstelling worden aangepast.
Als iemand wil overstappen van een bestaande LCIG behandeling naar infusie met LECIG, is er geen opname nodig en kan dit poliklinisch geregeld worden. In dat geval zal uw behandelaar u eerst tenminste 2 weken entacapon als tablet voorschrijven, om te kijken of u deze toevoeging aan de medicatie verdraagt. Tegelijkertijd zal uw LCIG dosering dan met 30% worden verlaagd. Als u
daarover tevreden bent, kunt u een poliklinische afspraak maken om de LCIG pomp te verwisselen voor een LECIG pomp.

Vergoeding zorgverzekeraar

LECIG pomp therapie wordt volledig vergoed vanuit de basis verzekering. Meer informatie vindt u op
de website van uw zorgverzekeraar.

Behandelaars

– Prof. Dr. T. van Laar, neuroloog
– Mw. T. van Wieren, verpleegkundig specialist
– Mw. Drs. T. Steendam, physician assistant
– Mw. Drs. J.M. ten Kate, physician assistant