Levodopa-carbidopa intestinale gel (LCIG)

Levodopa is voor geselecteerde patiënten ook verkrijgbaar in een vloeibare vorm, de zogeheten levodopa-carbidopa intestinale gel (LCIG), met als merknaam Duodopa. LCIG wordt met een sonde (slangetje) via de maag in de dunne darm toegediend. Hiervoor verblijft u enkele weken in Punt voor Parkinson. Thuis kunt u de therapie zelfstandig voortzetten.

Voor wie is behandeling met LCIG bedoeld?

U komt mogelijk in aanmerking voor LCIG als de standaard anti-Parkinsonmedicijnen niet het gewenste effect bij u hebben. Vooral als er veel resterende off-periodes zijn, met een onvoorspelbare reactie op de orale medicijnen, komt u mogelijk in aanmerking voor behandeling met LCIG.

Behandeltraject LCIG

Voor het instellen op LCIG verblijft u enkele weken in Punt voor Parkinson. Op de eerste dag van opname krijgt u een neussonde ingebracht. Het inbrengen van de neussonde vindt plaats in het Martini Ziekenhuis of UMCG. De sonde gaat via de neus naar de maag en vervolgens naar de dunne darm, waar de levodopa gel via een pomp wordt toegediend. U hoeft geen orale medicatie meer in te nemen.

Op basis van uw klachten wordt de dosering LCIG iedere dag bijgesteld. Na gemiddeld één week is meestal wel duidelijk of toediening via een pomp voor u het gewenste resultaat heeft. Wanneer levodopa gel uw klachten voldoende verbetert, maakt de arts via een PEG-J sonde of T-port[G3] een definitieve toegang naar de maag. Het aanbrengen van de PEG-J sonde of T-port is een kleine ingreep, waarvoor u een halve dag in het Martini Ziekenhuis of UMCG opgenomen wordt.

Na de ingreep blijft u nog een paar dagen in Punt voor Parkinson om te herstellen. U krijgt instructies en leert de pomp desgewenst zelf te bedienen. Heeft u thuis hulp of ondersteuning nodig? Dan regelt Punt voor Parkinson thuiszorg voor u. De hechtingen worden na 10 dagen door de huisarts verwijderd.

Duur van de behandeling

Opname voor het instellen op LICG duurt enkele weken. U gaat met ontslag op het moment dat het goed met u gaat en de zorg die u thuis nodig heeft, is geregeld. Na 6 weken komt u voor controle bij de Parkinsonverpleegkundige op de polikliniek van Punt voor Parkinson.

Specialisten

Hannie Scheper

Specialist oudergeneeskunde, duodopa, apomorfine.

Drs. E. Steendam – Oldekamp

Bewegingswetenschapper / Physician assistant Duodopa DBS.

Prof. Dr. Teus van Laar

Neuroloog DBS Apomorfine Duodopa.

No post found

Vergoeding zorgverzekeraar

LCIG-therapie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Meer informatie vindt u op de website van uw zorgverzekeraar. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Meer informatie

Brochure ‘Medicijngebruik bij de ziekte van Parkinson’

Parkinsonvereniging: Informatie en animatie over LCIG/Duodopa-therapie

Folder aanbrengen PEG-J sonde en T-port