Fysiotherapie

Als u problemen ervaart bij het dagelijks bewegen, zoals lopen, fietsen, opstaan uit een stoel of omrollen in bed, kunt u baat hebben bij fysiotherapie. Dat is ook het geval als uw conditie minder wordt, er houdingsproblematiek is of bij nek- en schouderklachten. Contact met de fysiotherapeut is tevens zinvol als u valincidenten heeft of vaak bijna valt. Ook als u merkt dat u steeds minder beweegt, meer hulp nodig heeft van anderen en/of neigt naar inactiviteit, kan de fysiotherapeut u ondersteunen.

Voor wie is fysiotherapie bedoeld?

Fysiotherapie is bedoeld voor patiënten met de ziekte van Parkinson, die:

  • thuis wonen
  • tijdelijk verblijven in de Parkinson Kliniek
  • een indicatie hebben voor somatische dagbehandeling
  • op de Parkinson-verpleegafdeling wonen

Behandeltraject fysiotherapie

De fysiotherapeut kijkt samen met u hoe fysiotherapie kan helpen bij uw ervaren beperkingen en mogelijkheden. In eerste instantie zullen we uw hulpvraag in kaart brengen en insteken op onderzoekend behandelen. Hierbij zullen we tevens gebruik maken van meetinstrumenten. Vervolgens werkt u samen met de fysiotherapeut aan het verbeteren van de voor u belangrijkste dagelijkse activiteiten. Middels het aanleren van strategieën, cues en ander tools kan de fysiotherapie een bijdrage leveren aan de verbetering van de ervaren kwaliteit van leven. Ook uw omgeving kunnen we hierbij coachen en adviseren. Verder zullen we, indien nodig, middels een oefenprogramma insteken op de verbetering van kracht, conditie en balans. Vertrouwen in uw lichaam en energieverdeling zijn ook belangrijke aandachtspunten.

Er wordt tussentijds geëvalueerd. Door middel van meetinstrumenten kan worden getest hoe het staat met de voortgang en het behalen van uw doelen. Dit wordt ook gecommuniceerd met andere behandelaars, waaronder uw neuroloog en de parkinsonverpleegkundige.

Duur van de behandeling

Een gemiddelde opname in de Parkinson Kliniek duurt 6 tot 8 weken. Na het afnemen van het intakegesprek bepaalt de fysiotherapeut de frequentie van de therapie. Dit kan variëren van 2 tot 5 keer per week.

Na de opname bepaalt u samen met de fysiotherapeut of nabehandeling gewenst en geïndiceerd is. Indien mogelijk wordt u doorverwezen naar een ParkinsonNet-fysiotherapeut bij u in de buurt. Vanuit het Punt voor Parkinson zullen wij zorgen voor een overdracht naar onze collega-fysiotherapeut. Een traject in de eerstelijn duurt zo lang als er een indicatie bestaat om te behandelen. Uiteraard afhankelijk van uw fysiotherapeutische doelen. Er wordt regelmatig met u geëvalueerd hoe het gaat en of het zinvol is om door te gaan met de therapie.

Fysiotherapeuten

van Foeken- Poelstra

Fysiotherapeut.

E.Wouda

Fysiotherapeut.

Janny Sliep

Fysiotherapeut  .

Annika Mik

Fysiotherapeut.

Martijn van Doorn

Fysiotherapeut.

Astrid

Fysiotherapeut.

Dieuwertje Hermes

Fysiotherapeut.

No post found

Vergoeding

Wanneer uw behandelaar vindt dat u opgenomen moet worden in de Parkinson Kliniek, wordt er via het ziekenhuis een DBC-revalidatietraject aangevraagd. De fysiotherapie die u tijdens de opname ontvangt, wordt via dit DBC-traject gedeclareerd.

Voor fysiotherapie in de eerstelijn dient u aanvullend verzekerd te zijn voor het eerste deel van de behandelingen. Indien u geen aanvullende verzekering heeft, komen die voor eigen rekening. Meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.