Ergotherapie

Aankleden, koken, schrijven, tuinieren, afwassen. Voor patiënten met de ziekte van Parkinson is het uitvoeren van dit soort handelingen niet zo vanzelfsprekend meer. Ergotherapie richt zich op de praktische gevolgen van uw ziekte. De ergotherapeut geeft adviezen en training zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in dagelijkse situaties thuis, of op het werk.

 

Voor wie is ergotherapie bedoeld?

Ergotherapie is bedoeld voor patiënten met de ziekte van Parkinson die dagelijkse handelingen niet meer naar wens kunnen uitvoeren, zoals:

  • eten en drinken
  • wassen en aankleden
  • bedmobiliteit
  • mobiliteit in huis en buitenshuis
  • huishoudelijke activiteiten

Behandeltraject ergotherapie

De ergotherapeut inventariseert eerst uw (thuis)situatie. Door middel van observaties krijgt ze een goed beeld van uw mogelijkheden en beperkingen. Vervolgens krijgt u gerichte adviezen en oefeningen met als doel uw dagelijks functioneren te verbeteren. De ergotherapeut kan u ook adviseren over hulpmiddelen en het gebruik hiervan.

In de laatste fase van de behandeling vindt altijd een evaluatie plaats.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling valt doorgaans binnen de 10 vergoede uren per jaar. Heeft u meer behandelingen nodig? In overleg worden meer uren ingepland of in het jaar erop wordt een vervolgtraject opgestart.

Ergotherapeut

 

Schuhmacher

Ergotherapeut  .

Y.Visser

Ergotherapeut.

No post found

Vergoeding zorgverzekeraar

De basisverzekering geeft recht op 10 behandelingen ergotherapie per jaar. Bent u aanvullend verzekerd? Dan vergoedt uw verzekering misschien meer behandelingen.

Meer informatie over de vergoeding van ergotherapie vindt u op de website van uw zorgverzekeraar. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

 

Meer informatie

Richtlijn Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson