Diepe hersenstimulatie (DBS)

Als u veel last heeft van bewegingsklachten en medicijnen niet of onvoldoende helpen, komt u mogelijk in aanmerking voor een hersenoperatie, ook wel diepe hersenstimulatie  of DBS (deep brains stimulation) genoemd. Diepe hersenstimulatie kan u helpen meer controle te krijgen over het dagelijks functioneren. Helemaal genezen kan niet. De ziekte zal, ondanks de operatie, langzaam voortschrijden.

Een hersenoperatie is een ingrijpende gebeurtenis. Voor het besluit genomen wordt u te opereren, vindt eerst een screening plaats. Aan de hand hiervan maakt de specialist een inschatting van de te verwachten voor- en nadelen. Het behandelteam bepaalt of u in aanmerking komt voor een eventuele operatie.

Voor wie is diepe hersenstimulatie bedoeld?

Diepe hersenstimulatie is bedoeld voor parkinsonpatiënten die al langere tijd patiënt zijn en die onderstaande klachten ervaren.

  • Toename van bewegingsklachten
  • Onvoldoende verbetering door medicijnen
  • Bijwerkingen van medicijnen
  • Afname van de kwaliteit van leven

Behandeltraject hersenoperatie

Het UMCG voert twee 2 soorten hersenoperaties uit:

Letseloperatie

Een letseloperatie is eventueel geschikt voor u, als de klachten zich aan één zijde van uw lichaam voordoen. Tijdens de operatie plaatst de neurochirurg een elektrode in een vooraf bepaald gebied van uw hersenen. Door de punt van de elektrode te verhitten, schakelt hij vervolgens een heel klein stukje hersenweefsel uit. Hierdoor stopt of vermindert het beven of de overbeweeglijkheid. Nadat het weefsel is uitgeschakeld, verwijdert de neurochirurg de elektrode. De operatie duurt ongeveer 2 tot 3 uur.

Stimulatieoperatie

U komt mogelijk in aanmerking voor een stimulatieoperatie als u naast tremoren (beven, trillen) ook last van stijfheid en/of traagheid heeft. Daarnaast heeft u een zeer wisselende reactie op de medicijnen die u slikt. Bij deze stimulatie operatie plaatst de neurochirurg een stimulatie elektrode in een specifiek gebied in uw hersenen. De ingebrachte elektrode blijft daar zitten. Vervolgens wordt er een soort batterij (stimulator) onder uw sleutelbeen geplaatst. Deze batterij is met een onderhuidse draad verbonden aan de elektrode. Het DBS systeem zorgt ervoor dat door electrische signalen/ stroompjes de bewegingsklachten worden onderdrukt.

Sinds kort is het ook mogelijk om de DBS operatie helemaal onder narcose uit te voeren. Doordat de neurochirurg samen met de neuroloog het plaatsen van elektroden nu beter kunnen bekijken en controleren met behulp van beelden (MRI-scan), is het mogelijk helemaal onder narcose te blijven tijdens de operatie. 

De stimulatieoperatie kan zowel enkel- als dubbelzijdig worden uitgevoerd. Bij een dubbelzijdige operatie plaatst de neurochirurg in beide hersenhelften een stimulatie-elektrode, die op dezelfde stimulator worden aangesloten. Een stimulatieoperatie duurt 4 tot 6 uur.

Voor welke operatie u in aanmerking komt zal worden besproken in een speciaal overleg met alle betrokken specialisten. 

Duur van de behandeling

Als u in aanmerking komt voor diepe hersenstimulatie wordt u ongeveer 5 dagen opgenomen in het UMCG. Na ontslag uit het ziekenhuis komt u nog een aantal keren terug op de polikliniek van het Punt voor Parkinson voor controle afspraken.

Voorafgaand aan de operatie krijgt u diverse vooronderzoeken, zoals een MRI (hersenscan). Voor sommige onderzoeken is opname nodig.

Locatie

Punt voor Parkinson Groningen. De operatie wordt uitgevoerd in het UMCG.

Specialisten

Drs. E. Steendam – Oldekamp

Bewegingswetenschapper / Physician assistant Duodopa DBS.

Prof. Dr. Teus van Laar

Neuroloog DBS Apomorfine Duodopa.

No post found

Vergoeding zorgverzekeraar

Diepe hersenstimulatie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Meer informatie vindt u op de website van uw zorgverzekeraar. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Meer informatie

Brochure DBS, Ik kom in aanmerking en nu

Brochure, Leven met een DBS

Parkinsonvereniging: Informatie over slimme hersenstimulatie

Parkinsonvereniging: Informatie en animatie over Deep Brain Stimulation