Apomorfine

Helpt de parkinsonmedicatie die u slikt niet voldoende? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor behandeling met apomorfine, als aanvullende medicatie. Dit medicijn krijgt u via een injectie-pen of via een pompje toegediend. Apomorfine is een stof die van morfine is afgeleid, maar die niet de pijnstillende en verslavende werking van morfine heeft. Het verbetert onder meer de ‘off’-perioden zodat u zich gedurende de dag beter voelt.

Voor wie is de apomorfine behandeling bedoeld?

Apomorfine kan een oplossing bieden aan patiënten die:

  • meerdere en/of langdurige off-periodes kennen en die niet of onvoldoende op orale medicatie reageren
  • veel last blijven houden van periodes van grote (over)beweeglijkheid afgewisseld met stijfheid
  • overgevoelig zijn voor/of veel bijwerkingen hebben van de orale anti-parkinsonmedicijnen

 

Behandeltraject apomorfine behandeling

U kunt apomorfine toegediend krijgen via injecties onder de huid of via een pompje:

ApoGo-pen: als u per dag maximaal 5 keer een korte periode heeft waarin uw medicijnen niet goed werken (off-periode), komt u mogelijk in aanmerking voor injecties met apomorfine. Een injectie met apomorfine werkt na 5 tot 10 minuten en houdt maximaal 1 uur aan. Met de ApoGo-pen geeft u zelf de injecties in uw buikhuid. U leert dit tijdens een dagopname.

ApoGo-pomp: als u meerdere en/of langdurige off-periodes heeft, is toediening van apomorfine via een pompje mogelijk geschikt voor u. U krijgt apomorfine dan continu via een naaldje onder de huid toegediend. Om u in te stellen op de apomorfine-pomp wordt u enkele weken in Punt voor Parkinson opgenomen. Ook leert u en/of uw partner hoe u met de pomp omgaat. Heeft u na uw opname thuis hulp of ondersteuning nodig? Dan vraagt Punt voor Parkinson thuiszorg voor u aan.

 

Duur van de behandeling

Voor de ApoGo-pen is een dagopname voldoende. Komt u in aanmerking voor de apomorfine-pomp? Dan wordt u enkele weken opgenomen in Punt voor Parkinson.

 

Specialisten

Hannie Scheper

Specialist oudergeneeskunde, duodopa, apomorfine.

Prof. Dr. Teus van Laar

Neuroloog DBS Apomorfine Duodopa.

No post found

Vergoeding zorgverzekeraar

Behandeling met apomorfine wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Meer informatie vindt u op de website van uw zorgverzekeraar. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw verzekeraar.