Vrijdag 12 mei 2017 Cursus Parkinson voor Specialisten Ouderengeneeskunde

De ziekte van Parkinson is de op één na meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte, waarvan incidentie en prevalentie de komende jaren sterk zullen toenemen. Hiermee zal ook het percentage Parkinson patiënten in verpleeg- en verzorgingshuizen toenemen. Deze kleinschalige en interactieve nascholing is daarom gericht op de ‘state of the art’ behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson, zowel voor de motorische- als de niet-motorische symptomen. Daarnaast wordt u gevraagd zelf casuïstiek in te brengen op deze dag, om de cursus zo actueel mogelijk te maken.