Punt voor Parkinson genomineerd voor Healthcare Award

Punt voor Parkinson is genomineerd voor de ‘Vintura Impact in Healthcare Award’. Deze award wordt toegekend aan nieuwe initiatieven in de zorg, die het afgelopen jaar aantoonbare impact voor de patiënt hebben gehad. Punt voor Parkinson opende in 2016 haar deuren en bundelt de specialistische kennis van het Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen. Het doel is om de beste Parkinsonzorg te kunnen bieden vanuit één locatie.

Op donderdag 9 november presenteert Punt voor Parkinson (PvP) zich, met de overige twee genomineerden, tijdens Vintura’s Zorg en Life Sciences event. Prof. dr. Van Laar, neuroloog en Directeur Research van PvP, legt uit wat de meerwaarde is van Punt voor Parkinson: “In Punt voor Parkinson komen kennis en ervaring van de drie samenwerkende partijen bij elkaar en worden deze gekoppeld aan de gehele zorgketen in de directe regio. Dat is erg belangrijk, want op die manier kunnen we de zorg en behandeling voor patiënten met deze complexe ziekte zo goed mogelijk regisseren, waarbij de beste kwaliteit tegen een goede prijs centraal staat.” De jury en het publiek bepalen de uiteindelijke winnaar, die van Vintura de prijs van € 10.000 en 5 consultancydagen ontvangen. Alle drie de genomineerden ontvangen daarnaast waardevolle feedback tijdens de ronde tafel sessies met bestuurders en senior managers uit de zorg en life sciences.

De beste behandeling voor patiënten met de ziekte van Parkinson

Alle werkzaamheden van het Punt voor Parkinson zijn erop gericht de kwaliteit van leven van de doelgroep te verbeteren. Er is een polikliniek en een kliniek voor tijdelijke opname gevestigd in Maartenshof, een locatie van de Zorggroep Groningen. Het doel van de geboden zorg is dat patiënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat patiënten door de inzet van PVP jaren langer thuis kunnen blijven wonen ten opzichte van de standaard zorg. Door de intensieve samenwerking die ontstaat tussen de behandelende artsen en andere professionals in de zorgketen, kan er gestuurd worden op de beste kwaliteit op een zo efficiënt mogelijke wijze. Ook is Punt voor Parkinson een belangrijk onderzoekscentrum op het gebied van de ziekte van Parkinson en atypische vormen van parkinsonisme.