Parkinson consulent

Als u opgenomen bent in Punt voor Parkinson, brengt dat vaak veel vragen met zich mee. De verpleegkundig Parkinson consulent staat u daarom terzijde. Ze bespreekt met u welke invloed de ziekte op uw dagelijks leven heeft. Ze werkt nauw samen met uw behandelend arts en heeft veel informatie voorhanden gericht op uw persoonlijke situatie. De Parkinson consulent kan u ook doorverwijzen naar andere specialisten binnen Punt voor Parkinson.

 

Voor wie is de verpleegkundig Parkinson consulent bedoeld?

De verpleegkundig Parkinson consulent begeleidt patiënten en mantelzorgers. U kunt met haar allerlei onderwerpen bespreken, zoals:

  • informatie over de ziekte
  • aanvullende informatie over uw behandeling
  • medicijngebruik
  • lichamelijke klachten en beperkingen
  • werk en tijdsbesteding
  • ondersteuning aan uw omgeving en mantelzorger
  • aanpassingen in huis

 

Behandeltraject verpleegkundig Parkinson consulent

De verpleegkundig consulent houdt een eigen spreekuur. Ze neemt de tijd om uw vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen. De verpleegkundig Parkinson consulent kan cognitieve tests bij u afnemen, maar voert ook andere tests uit, zoals bloeddrukmetingen, bladderscans, etc.

Uw partner of mantelzorger is uiteraard ook welkom op het spreekuur. Mocht de consulent u geen oplossing kunnen bieden, dan heeft zij de mogelijkheid u door te verwijzen naar andere gespecialiseerde Parkinson hulpverlening, zoals ergotherapie, maatschappelijk werk of diëtetiek.

 

Duur van de behandeling

De verpleegkundig Parkinson consulent begeleidt en ondersteunt u tijdens uw opname in of bezoek aan Punt voor Parkinson.

 

Verpleegkundig consulenten

Thea de Haan

Marie-Margreeth Hemmelder-Hudepohl

 

Vergoeding zorgverzekeraar

Verpleegkundige Parkinsonzorg wordt vergoed uit de basisverzekering.

Meer informatie over de vergoeding van deze behandeling vindt u op de website van uw zorgverzekeraar. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

 

Meer informatie

Parkinson Platform Noord-Nederland

Multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson