Maatschappelijk werk

Uw welzijn vinden we bij Punt voor Parkinson heel belangrijk. Parkinson vergt veel van u en misschien ook van uw mantelzorger. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maatschappelijk werk biedt psychosociale en praktische hulpverlening voor u én uw mantelzorger. Met als doel uw kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren.

 

Voor wie is maatschappelijk werk bedoeld?

Maatschappelijk werk wordt ingezet bij patiënten die één van de volgende trajecten volgt bij Punt voor Parkinson:

 • Parkinson Kliniek
 • Parkinson Long Stay
 • Dagbehandeling
 • PEPP-training

 

Behandeltraject maatschappelijk werk

Parkinson Kliniek

Wanneer het tijdelijk niet mogelijk is om thuis te wonen, kunt u voor maximaal 6 weken worden opgenomen op de Kliniek afdeling van Punt voor Parkinson. Hier krijgt u alle zorg die u op dat moment nodig heeft. Maatschappelijk werk wordt standaard bij iedere opname betrokken. Zo kan de maatschappelijk werker een goed beeld vormen van uw thuissituatie en de problemen waar u tegenaan loopt. Daarnaast voert uw behandelaar gesprekken met uw partner of mantelzorger.

Maatschappelijk werk in de Parkinson Kliniek afdeling is gericht op:

 • in kaart brengen van de actuele thuissituatie
 • stellen van doelen in de thuissituatie
 • draagkracht van de partner in kaart brengen en begeleiden
 • psycho-educatie van zowel de patiënt als mantelzorger
 • motiveren voor eventuele hulp in de thuissituatie
 • psychosociale hulpverlening (verlies en rouwverwerking, problemen in de omgang met anderen, problemen met eenzaamheid, seksualiteit, eigen functioneren)
 • praktische en materiële hulpverlening
 • terugkeer naar huis begeleiden of, indien nodig, naar een andere zorginstelling

 

Parkinson Long Stay en dagbehandeling

Punt voor Parkinson biedt naast de Parkinson Kliniek ook een permanente woonvorm voor patiënten die niet meer thuis kunnen wonen: Parkinson Long Stay. Maatschappelijk werk kan ook op de Long Stay afdeling worden ingeschakeld. Woont u zelfstandig? Dan kunt u kiezen voor de dagbehandeling. U heeft dan wel een verwijzing van uw arts nodig.

Dagbehandeling en maatschappelijk werk op Long Stay is gericht op:

Psychosociale hulp

 • problemen in de omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, medebewoners
 • problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding, ziekte, opname, behandeling, verlies van zelfstandigheid
 • problemen met eenzaamheid
 • problemen met seksualiteit
 • ondersteunen van partner en familie (bijvoorbeeld bij overbelasting)
 • vragen rondom eigen functioneren

Materiële hulp

 • vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën
 • problemen met instanties

 

PEPP-Training (Patiënt Educatie Programma Parkinson)

Om zo goed mogelijk met de gevolgen van Parkinson te leren omgaan, kunt u een PEPP-training volgen. Dit educatieprogramma is speciaal ontwikkeld voor patiënten met Parkinson die thuis wonen en hun mantelzorgers. Samen leert u hoe u de kwaliteit van leven positief kunt beïnvloeden.

Maatschappelijk werk verzorgt, in samenwerking met de verpleegkundig consulent, 2 keer per jaar een PEPP-training.

 

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt af van uw behandeltraject.

 

Maatschappelijk werker

Brechtje Abma

 

Vergoeding zorgverzekeraar

 

Meer informatie

Folder PEPP-training