Teus van Laar

  • Titel: Prof. dr.
  • Functie: Neuroloog en klinisch farmacoloog
Behandelaar van Punt voor Parkinson
  • Opleiding: Artsenbul in Groningen
  • Opleiding: Opgeleid tot neuroloog in Enschede en Leiden
  • Opleiding: Gepromoveerd in Leiden in 1996
  • Opleiding: Registratie klinisch farmacoloog 1996
  • Opleiding: Hoogleraar sinds 2015
  • Nevenfunctie: Voorzitter Parkinson Platform Noord Nederland
  • Nevenfunctie: Lid van de Medisch Ethische commissie UMCG
  • Nevenfunctie: Voorzitter klankbordgroep Neurologen ParkinsonInzicht

Werkzaam in Punt voor Parkinson Groningen.