Marie-Margreeth Hemmelder

  • Functie: Verpleegkundig consulent Neurologie
Behandelaar van Punt voor Parkinson
  • Opleiding: Hbo-Verpleegkunde
  • Opleiding: Opleiding tot Neuroverpleegkundige
  • Opleiding: Basis- en vervolgcursus parkinsonverpleegkundige
  • Opleiding:
  • Nevenfunctie: Cursusleider PEPP-training (Patient Educatie Programma Parkinson)
  • Nevenfunctie: Bestuurslid landelijke werkgroep Parkinsonverpleegkundigen
  • Nevenfunctie: Secretaris regionaal overleg Parkinsonverpleegkundigen Noord Nederland

Werkzaam in Punt voor Parkinson Groningen.