Internationale interesse voor Sail4Parkinson

Op vrijdag 8 juni aanstaande vindt de derde editie van Sail4Parkinson plaats. Sail4Parkinson is een zeilevenement dat door de Stichting Vrienden van Punt voor Parkinson Groningen. Het doel is fondsen te werven voor onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor patiënten met de ziekte van Parkinson.

Ook patiënten varen mee

Bij de vorige edities was deelname aan het zeilevenement met Lemsteraken voorbehouden aan bedrijven en instellingen. Dit jaar krijgen ook parkinsonpatiënten de mogelijkheid om mee te varen. “Met dit evenement willen we niet alleen geld inzamelen voor het goede doel, maar ook aandacht vragen voor deze veel voorkomende chronische aandoening.” Aldus Elien Steendam, Bewegingswetenschapper/Physician Assistant in het Punt voor Parkinson.

Wereldwijde kennisdeling

Dat Nederland een vooraanstaande positie inneemt als het gaat om Parkinson onderzoek blijkt onder meer uit de internationale belangstelling voor dit event. Steendam: “Wij zijn er trots op dat er nu ook internationale belangstelling is voor onze Sail4Parkinson. Een Amerikaans Biotechbedrijf heeft zich aangemeld voor deelname. Zij hebben een nieuw geneesmiddel ontwikkeld dat mogelijk de achteruitgang bij de ziekte van Parkinson deels zou kunnen remmen. Sail4Parkinson is een mooie gelegenheid om naast fundraising, kennis te delen met organisaties, patiënten en behandelaars.”

Geld voor behandeling op maat

Het geld dat ingezameld wordt is dit jaar bedoeld voor ‘personalized medicine’. Behandeling op maat voor iedere Parkinson patiënt. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de symptomen en behandeling niet eenduidig zouden moeten zijn voor iedere patiënt. Deze fundraising is zeer belangrijk om meer onderzoek te kunnen doen en daarmee de zorg voor iedere patiënt te verbeteren. Steendam: “Naar schatting zijn er 50.000 patiënten in Nederland met de ziekte van Parkinson. En dat aantal stijgt de komende jaren door de vergrijzing. In een recent artikel (Dorsey 2018) wordt zelfs gesproken van een Parkinsonpandemie. Dat financiële middelen voor onderzoek noodzakelijk zijn, wordt daarmee nog eens onderstreept.”