Artikel over Punt voor Parkinson in Parkinsonmagazine

In de laatste editie van Parkinson Magazine staat een uitgebreid artikel over ‘De pioniers van Punt voor Parkinson’. In Punt voor Parkinson organiseren we de zorg om de patiënt heen. Er zijn steeds meer zorgverleners betrokken bij de behandeling van mensen met Parkinson. Het concept ‘Punt voor Parkinson’ staat voor een integraal regionaal zorgplan rondom patiënten met de ziekte van Parkinson, waarbij eerste-, tweede- en derdelijn met elkaar de zorg leveren in goede onderlinge afstemming. Dit leidt tot een betere kwaliteit van zorg voor de patiënt.
Het volledige artikel leest u hier.