Fryslân

Punt voor Parkinson Fryslân

Hier volgt binnenkort informatie over onze locatie in Friesland.

Borniastraat 40
8934 AD Leeuwarden
T 058 286 7861
F 058 286 6218